Pozvánka

Milí priatelia včelári,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu dňa
23.2.2020. o 8 hod., Motorest Hôrka Hliník nad Hronom

Program:

1,Otvorenie
2,Hodnotiaca správa za rok 2019
3,Plán činnosti ZO SZV Hliník nad Hronom pre rok 2020
4,Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
5,Správa Revíznej komisie ZO Hliník nad Hronom za rok 2019
6,Návrh nákupu liečív na rok 2020
7,Diskusia
8, Schválenie uznesení
9, Prednáška PhDr. Ján Repka ,,História a vývoj včelárstva u nás a vo svete“
10, Odmeňovanie včelárov pri príležitosti 80 .výročia ZO SZV Hliník nad Hronom
11, Záver

ZO SZV Hliník nad Hronom

Výmena medzistienok

Výmena medzistienok

ZO Hliník nad Hronom oznamuje svojím členom, výmena vosku a voštín za medzistienky sa uskutoční v sobotu dňa 9. novembra 2019 v Hliníku nad Hronom od 7. hod. u tajomníka p. Krátkeho.

ZO SZV Hliník nad Hronom

Obzretie za Včelárskou nedeľou II

Dňa 29.9. 2013 sa v priestoroch motorestu na Hôrke v Hliníku nad Hronom konala druhá tohtoročná včelárska nedeľa.

Za peknej účasti včelárou ZO Hliník nad Hronom mal prednášku o nových smeroch vo včelárstve Mgr. Ján Píš z Novej Bane.

O občerstvenie v podobe gulášu bolo postarané. Súčasťou prednášky bola aj výstava úľov a včelárskych potrieb. O predaj najrôznejších včelárskych potrieb od rámikov po medomety sa postaral p. Furák zo Želeviec.

ZO SZV Hliník nad Hronom

Pokračovať v čítaní „Obzretie za Včelárskou nedeľou II“

Program činnosti na rok 2013

 Dňa 17. februára 2013 bol na výročnej včelárskej schôdzi ZO SZV Hliník nad Hronom schválený nasledovný program činnosti na rok 2013:

 

1. Klinické prehliadky začiatkom apríla, termín do 15. 4. 2013

2. Pracovné pokyny pre zabezpečenie včelárskeho roku 2013 – výsledky meliva a aktív kočujúcich včelárov,  žiadosti na kočovku

3. Objednávka liečiva a vedenie web stránky

4. Nahlásiť počty včelstiev na obecné úrady do 25.3.2013 na predpísanom tlačive

Pokračovať v čítaní „Program činnosti na rok 2013“

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos.
Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“