Pozvánka

Milí priatelia včelári,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu dňa
23.2.2020. o 8 hod., Motorest Hôrka Hliník nad Hronom

Program:

1,Otvorenie
2,Hodnotiaca správa za rok 2019
3,Plán činnosti ZO SZV Hliník nad Hronom pre rok 2020
4,Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
5,Správa Revíznej komisie ZO Hliník nad Hronom za rok 2019
6,Návrh nákupu liečív na rok 2020
7,Diskusia
8, Schválenie uznesení
9, Prednáška PhDr. Ján Repka ,,História a vývoj včelárstva u nás a vo svete“
10, Odmeňovanie včelárov pri príležitosti 80 .výročia ZO SZV Hliník nad Hronom
11, Záver

ZO SZV Hliník nad Hronom

Výmena medzistienok

Výmena medzistienok

ZO Hliník nad Hronom oznamuje svojím členom, výmena vosku a voštín za medzistienky sa uskutoční v sobotu dňa 9. novembra 2019 v Hliníku nad Hronom od 7. hod. u tajomníka p. Krátkeho.

ZO SZV Hliník nad Hronom

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos.
Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“