Obzretie za výročnou včelárskou schôdzou zo dňa 26.2.2023

Prednáška : ZO SZV Hliník nad Hronom

Celoročný boj s klieštikom aktualizovaný o nové formy a spôsoby boja

Prednášku viedol Ing. Ján Ryšavý

Úvod patril pôvodu varroázy, spôsobu šírenia, nesprávnym spôsobom liečenia včelstiev, mechanizmu šírenia ochorenia – presunom včelieho klieštika z neliečených včelstiev do liečených. Liečenie počas celého včelárskeho roka sa stáva nevyhnutnosťou. Klieštika je potrebné tlmiť už v lete napríklad kyselinami, alebo inými alternatívnymi prípravkami. 

Téma prednášky bola zameraná na:

Spôsob života (hemolymfa, tukové teliesko)
Rozmnožovanie
Nebezpečenstvo letného rozmnoženia
Kontrola stavu napadnutia
Vírusy- deformácia krídiel, zakalenie krídiel, paralýza
Formy boja- tvrdá chémia, mäkká chémia, biologicky fyzikálny boj
Používanie liečív: Gabon (fluvalinát)
Bayvarol (flumetrin)
Avartin a Apivartin, rozdiely spôsobu liečenia včelstiev
Varidol(amitraz)
Zima M1Aer, spôsoby aplikácie a prístroje fureto a Vat1
Mäkká: Kyseliny- bezpečnosť pri práci,
Kys.mravčia – Formidol, odparovače Nasserhaidský, Liebigov, popis
Kys.Šťavelová- forma -kryštalická, prášková- sublimátory
Varromed, Oxybee, Oxuvar, Apibioxal, Bienen wohl, Skola
Biologické formy – delenie, trubčí plod, metóda sv.Anny
Fyzikálne formy- teplo a ultrazvuk
Všetko vyplýva zo životného cyklu klieštika. Počet klieštikov vo včelstve rastie geometrickým radom. To znamená, že na jar ho je najmenej a počas celého leta sa spolu so včelstvom množí, až kým na jeseň nedosiahne svoj vrchol. Zásahy do tohto cyklu sa samozrejme dajú (vlastne musia) robiť počas celého roka už od jesene. Ten kto nezanedbáva liečenie a používa či už kyseliny, alebo tepelné ošetrovanie Varroa-controllerom sa jesenného liečenia nemusí až tak obávať. Ale ak bol boj proti klieštikovi počas roka zanedbaný, je jesenné preliečenie včelstva kritické.
      Cieľom jesenného preliečenia včiel je, samozrejme podľa možností, znížiť množstvo klieštika na čo najmenšie množstvo, podľa možnosti na nulu. Do zimy by malo včelstvo vstupovať čo najsilnejšie, v čo najlepšej kondícii. To znamená bez klieštika.

Na záver prezentoval prístroje a liečivá pri liečbe varroázy.

Podľa prezenčnej listiny sa prednášky zúčastnilo 60 včelárov zo
ZO Hliník nad Hronom

Ing. Martina Krátka
ZO SZV Hliník nad Hronom

Životné jubileum p. Olajca – 90 rokov

Vzácne a milé jubileum 90 rokov života oslávil 2.12.2021 náš dlhoročný pokladník ZO SZV Hliník nad Hronom priateľ Julián Olajec z Lehôtky pod Brehmi. Funkciu pokladníka zastával vyše 30 rokov. Aktívnu činnosť pokladníka ukončil zo zdravotných dôvodov. V minulosti bol tiež dlhoročným spolupracovníkom (zdravotníkom) s veterinárnou správou.
Želáme mu veľa zdravia a ďakujeme mu za jeho prácu v prospech včelárov v našej ZO Hliník nad Hronom. Bola mu odovzdaná plaketa pri príležitosti životného jubilea.

Za výbor ZO SZV a včelárov
Ing. Martina Krátka

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Milí priatelia včelári,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu dňa
26.2.2023. o 8 hod., Motorest Hôrka Hliník nad Hronom

Program:

1,Otvorenie
2,Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3,Prijatie nových členov a udelenie plakety
4,Hodnotiaca správa za rok 2022
5,Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
6,Plán činnosti ZO SZV Hliník nad Hronom na rok 2023
7,Správa Revíznej komisie ZO Hliník nad Hronom za rok 2022
8,Prednáška p.Ing.Ján Ryšavý : Celoročný boj s klieštikom aktualizovaný o nové formy a spôsoby boja
9,Voľby funkcionárov do výboru ZO SZV Hliník nad Hronom
10,Diskusia
11,Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia VČS
12,Záver

ZO Hliník nad Hronom

Výmena medzistienok

Výmena medzistienok

ZO Hliník nad Hronom oznamuje svojím členom, výmena vosku a voštín za medzistienky sa uskutoční v sobotu dňa 9. novembra 2019 v Hliníku nad Hronom od 7. hod. u tajomníka p. Krátkeho.

ZO SZV Hliník nad Hronom

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos.
Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“