Program činnosti na rok 2013

 Dňa 17. februára 2013 bol na výročnej včelárskej schôdzi ZO SZV Hliník nad Hronom schválený nasledovný program činnosti na rok 2013:

 

1. Klinické prehliadky začiatkom apríla, termín do 15. 4. 2013

2. Pracovné pokyny pre zabezpečenie včelárskeho roku 2013 – výsledky meliva a aktív kočujúcich včelárov,  žiadosti na kočovku

3. Objednávka liečiva a vedenie web stránky

4. Nahlásiť počty včelstiev na obecné úrady do 25.3.2013 na predpísanom tlačive

Pokračovať v čítaní „Program činnosti na rok 2013“