Program činnosti na rok 2013

 Dňa 17. februára 2013 bol na výročnej včelárskej schôdzi ZO SZV Hliník nad Hronom schválený nasledovný program činnosti na rok 2013:

 

1. Klinické prehliadky začiatkom apríla, termín do 15. 4. 2013

2. Pracovné pokyny pre zabezpečenie včelárskeho roku 2013 – výsledky meliva a aktív kočujúcich včelárov,  žiadosti na kočovku

3. Objednávka liečiva a vedenie web stránky

4. Nahlásiť počty včelstiev na obecné úrady do 25.3.2013 na predpísanom tlačive

 Dňa 17. februára 2013 bol na výročnej včelárskej schôdzi ZO SZV Hliník nad Hronom schválený nasledovný program činnosti na rok 2013:

 

1. Klinické prehliadky začiatkom apríla, termín do 15. 4. 2013

2. Pracovné pokyny pre zabezpečenie včelárskeho roku 2013 – výsledky meliva a aktív kočujúcich včelárov,  žiadosti na kočovku

3. Objednávka liečiva a vedenie web stránky

4. Nahlásiť počty včelstiev na obecné úrady do 25.3.2013 na predpísanom tlačive

5. Naplánovať finančné prostriedky na rok 2013/2014, liečivo, prehliadky, ošetrenie, aerosol, koč. stanovištia, výstava, prednáška, technické zariadenia – prívesy, motorové píly, krovinorezy, medomety, elektrocentrály.

6. Do 15.4. 2013 vyplniť tlačivá Hlásenie chovateľa včiel, upresniť počty včelstiev

7. Usporiadať včelársku nedeľu, zájazd

8. Do 15. septembra 2013 vyplniť tlačivá Hlásenie o stanovišti včelstiev

9. Zaslanie podkladov čerpania prostriedkov – liečivo, prehliadky, koč. stanovištia

10. Viesť knihy veterinárnych úkonov

11. Sledovať spád klieštika na podmetových podlôžkách

12. Odovzdanie prihlášok a žiadostí na registráciu, prijímanie nových členov

13. Pokračovanie v písaní kroniky a nahlasovanie jubilantov

 

ZO SZV Hliník nad Hronom