Predaj medu z dvora

Predaj medu z dvora

 

Predaj medu treba registrovať na veterinárnej správe. Okrem bežných údajov na označenie medu treba udávať aj meno, priezvisko a adresu prvovýrobcu, adresu držiteľa včelstiev, označenie pôvodu medu a dátum balenia.

Predaj medu z dvora

 

Predaj medu treba registrovať na veterinárnej správe. Okrem bežných údajov na označenie medu treba udávať aj meno, priezvisko a adresu prvovýrobcu, adresu držiteľa včelstiev, označenie pôvodu medu a dátum balenia.

Prvovýrobca musí viesť písomné záznamy na preukázanie množstva chovaných včelstiev a vyprodukovaného medu za každý rok, ktorý predal osobitne vo svojich priestoroch a osobitne na trhovisku.

Záznamy sa uchovávajú aspoň 12 mesiacov.

Čo je malé množstvo:

Každému spotrebiteľovi možno predať len toľko, koľko „zodpovedá obvyklej spotrebe v domácnosti“.

Denník SME 21. júla 2010